aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Digitální technická mapa ČR – novinky! Byla vydána verze 1.4.3 jednotného výměnného formátu DTM pro odevzdání geodetických měření do DTM krajů. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací

Geoportál
pasportizace majektu

Udržovat si přehled nad majetkem v elektronické mapové aplikaci Mawis Geoportál má celou řadu výhod. Mawis podporuje evidence dopravy, komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, tříděného odpadu, mobiliáře, hrobových míst a dalších. Vždy aktuální evidence majetku je důležitým podkladem, díky němuž můžete lépe plánovat opravy, modernizovat objekty nebo rychleji zpracovat podklady pro připravované dotační žádosti.

Pasportizace majetku
s důrazem na aktuálnost:

Smlouvy a další dokumenty přímo v Mawisu

Nejvíce práce dá při pasportizaci majetku udržet nastavený systém v aktuální podobě. Abyste nemuseli dokumentaci neustále dohledávat v různých systémech, tak si v Mawisu ke každému objektu můžete doplňovat další přílohy jako jsou smlouvy, fotografie či záznamy o technických kontrolách v terénu.

Pokročilá spáva přístupu k datům pasportů

Pro efektivní sdílení dat pasportů v rámci organizace i mimo ní je možné nad pasporty majetku definovat libovolné množství pohledů, které lze přiřadit jednotlivým uživatelům. Je tak možné rozlišit kdo může data číst a kdo editovat a lze definovat viditelnost i na úrovni jednotlivého atributu.

Inteligentní měření v mapě

Mapové okno Mawis Geoportálu obsahuje nástroje pro měření délek a ploch a pro snímání souřadnic. Měřené body, linie a plochy je možné jednoduše editovat, exportovat či sdílet.

Měřicí funkce Mawisu umí pracovat s podkladovými daty a objekty, takže měření je ještě přesnější, protože se kurzorem “chytíte” konkrétního prvku.

A spousta dalších skvělých funkcí

Jste připraveni na lepší geoportál?

MAWIS vám může pomáhat! Denně ho využívají správci technické infrastruktury. Přidejte se k nám a založte si svůj první projekt s lepším geoportálem.

Vyzkoušejte si demo na 30 dní

Nabízené pasporty majetku

Místní komunikace

Kategorizace dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Údaje o kategorii, třídě, druhu, čísle, názvu, typu, šířce, délce, stavu, počtu mostů atd. Ve formě liniového grafu komunikací nebo včetně jejich přesného plošného vymezení.

Dopravní značení

Obsahuje atributy ke stanovišti svislého dopravního značení dle vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích: druh tabule (dopravní značky), pořadí, materiál, stav, provedení.

Mobiliář obce

Zahrnuje lavičky, odpadkové koše, pytlíky pro psy, reklamy, květináče, dětská hřiště, pískoviště s informacemi o jejich stavu, materiálu, způsobu umístění.

Hřbitov

Informace o hřbitově, skupině hrobů, hrobovém místě a zemřelých s možností provázání na obecní evidenci s přehledem uhrazených a neuhrazených poplatků.

Tříděný odpad

Zahrnuje jednotlivá kontejnerová stání s informacemi o jejich rozlišení podle druhu třídění, způsobu umístění, kapacity jednotlivých kontejnerů.

Zeleň

Evidence obecní zeleně a informace o její údržbě – evidence provedených zásahů. Obsahuje stromy, keře, živé ploty, aleje, záhony, skupiny stromů, keřů a dřevin. Využití nejpřesnějších mapových podkladů. Zajistíme detailní dendrologické hodnocení stavu dřevin.

Veřejné osvětlení

Informace o bodových i liniových objektech – rozvaděčích, světelných místech, rozvodech v rámci jednotlivých okruhů. Tematické sestavy – např. světelná místa dle rozvaděčů nebo světelné zdroje dle typu, možnost tvorby vlastních sestav, celkový příkon okruhu atd. Možnost lokalizace dle čísla světelného místa.

Poradím vám s MAWIS službami

Ladislav Bláha

odborný konzultant služeb portálu MAWIS

Napište mi Láďa

This field is for validation purposes and should be left unchanged.