aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantisearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkeryoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

Vážení uživatelé, z provozních důvodů dojde 22. 9. 2023 od 16:00 k odstávce portálu MAWIS včetně všech aplikací. Spuštění aplikací předpokládáme 23. 9. 2023 v 9:00. Omlouváme se za případné komplikace. Tým služeb MAWIS

Případové studie

Řešení pro síťaře, obce a kraje, stavebníky a projektanty.

 • Společnost Hrdlička nám představila aplikaci MawisPhoto přímo v terénu na naší stavbě: Buttulova. Následně jsme si nechali vyhotovit 3D model stavby (georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy), abychom měli zaznamenaný stav stavby pod povrchem. Díky tomu i zpětně víme, jak hluboko máme položené inženýrské sítě, jestli byly dodrženy základní normy, zda někde dochází ke křížení sítí… Tento dokument budeme využívat jako efektivní a přesný podklad pro další rozhodnutí např. v případě oprav. Se zaškolením i spoluprací jsme byli spokojení a v řešení MawisPhoto vidíme důležitou součást v dalším plánování stavebních úprav.

  Ing. Jan Vlach
  Vedení města Chotěboř
 • Firma Hrdlička nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

  Ing. Václav Čechura
  Specialista koncepce a strategie PS
 • Díky společnosti Hrdlička dnes máme k dispozici digitální historickou ortofotomapu z 30., 70. a 80. let minulého století, která velmi dobře slouží jak našim pracovníkům při analýzách rozvoje území našeho města, tak i např. studentům jako podklad pro jejich studium historie a územního rozvoje.

  Ing. Jiří Fišer
  Vedoucí odboru informatiky
 • Za společnost EG.D jsme mezi prvními vyzkoušeli technologii MawisPhoto, která řeší efektivní řízení staveb, umožňuje dokumentaci stavby a jejích míst. Naši operátoři pro sběr dat v terénu byli firmou Hrdlička nejprve řádně proškoleni, díky tomu jsme měli možnost vyzkoušet různé metody snímkování. Nejčastější metodou dokumentace dat byl 3D model georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy, kdy je práce v terénu rychlá. Pouze natočíte video a můžete z výsledného 3D modelu odečítat délky a kubatury. Celkově jsme zdokumentovali na 80 staveb 4mi různými metodami. Ke všem výsledným datům máme nyní přístup ve webové aplikaci a obecně dosahují 3. třídy přesnosti používané pro měření v katastru nemovitosti (dle Vyhlášky o katastru nemovitostí). Technologie nám umožňuje kromě obrazového 3D záznamu skutečného stavu dokumentovaného místa, měření souřadnic, délek, ploch a objemů, a tím kontrolu stavby na dálku. Služba je skvělá také na evidenci víceprací. Efektivněji a rychleji pomáhá jako podklad pro řešení oprav a poruch. Jako nespornou další výhodu celé technologie vnímáme to, že dokumentaci pro výše uvedené účely může provést kdokoliv na stavbě, kdo bude mít po ruce telefon s instalovanou aplikací.

  Libor Straka
  GIS project manager
 • Aplikace UtilityReport se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

  Ing. Stanislav Votruba
  Ředitel sekce Správa energetického majetku
 • Aplikace UtilityReport je jedinečným pomocníkem pro stavebníky, kteří na jednom místě naleznou potřebné prvotní informace o sítích technické infrastruktury na území dotčeném navrhovanou stavbou a mají možnost s některými vlastníky těchto sítí přímo z této aplikace komunikovat.

  Vladimíra Helebrantová
  Vedoucí technického oddělení