Služby pro vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury.

Vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury mají povinnost zveřejnit dokumentaci svých sítí do informačního systému DTM krajů prostřednictvím nového datového formátu JVF DTM.

‍K problematice DTM ČR jsme zpracovali web www.dtmcr.cz obsahující seznam služeb, které firma Hrdlička nabízí na pomoc obcím a správcům technické infrastruktury.

‍2x měsíčně pořádáme online semináře, na něž je možné se přihlásit na zmiňovaných webových stránkách DTMČR.

‍Projekt Digitální technické mapy obcím a správcům dopravní a technické infrastruktury dává za povinnost sdílet data o infrastruktuře do IS DMVS (informační systém digitální mapy veřejné správy), který buduje ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální).

‍Povinnosti obcí a správců:

‍Společnost Hrdlička nabízí následující služby:

‍DTM data může dále obec či správce používat pro správu svého majetku pomocí systému MAWIS Geoportál.

Více informací a ceny jednotlivých služeb naleznete na www.dtmcr.cz.

Přečtěte si naše další články