aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací
Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poptávaných na Portálu mawis.eu a následně objednaných od Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“):

 • adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
 • webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
 • kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
 • e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

I. POPIS SLUŽBY

 1. Společnost odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  – služby odpovídají popisu na Portálu, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  – služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
  – služba má vlastnosti, které byly ujednány, popsány nebo které mohly být očekávány s ohledem na povahu služby a na základě reklamy, a zároveň je služba v odpovídající kvalitě a rozsahu;
  – služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Zákazník dozví. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 3. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má Zákazník právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 4. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud:
  – o vadě Zákazník věděl před poskytnutím služby
  – Zákazník vadu sám způsobil, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek
  a právních předpisů.

 5. Zákazníkem se rozumí příjemce Služby dodávané Společností, kterou získává od Společnosti za peněžní úplatu.

II. POSTUP PŘI REKLAMACI

 1. Reklamaci je povinen Zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímá Společnost reklamace v sídle Společnosti.

 2. Reklamaci lze uplatnit osobně, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučuje Společnost co nejpřesněji popsat, v čem Zákazník vadu služeb spatřuje. Urychlí to postup reklamace.

 3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Společnosti oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

 4. Doručené reklamace vyřizuje Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne se Zákazníkem jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Společnost písemné potvrzení.

 5. V případě sporné reklamace Společnost rozhodne o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 6. V souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, má Zákazník spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace služeb. Právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2023.