Přihlášení

Pro státní správu a samosprávu vytváříme a publikujeme data – sledované jevy ÚAP. Územně analytické podklady, které jsou zdrojem při plánování rozvoje území a součástí územního plánování města, připravíme na klíč od získání mapových podkladů, přes jejich kompletaci a editaci, až po publikaci skrze náš geoportál.

Územně analytické podklady jsou základním plánovacím podkladem, v rámci kterého se sleduje a vyhodnocuje stav a vývoj území. Součástí těchto podkladů je také sledování ekonomických, demografických a sociálních aspektů daného území. Lze zde mj. analyzovat i stav životního prostředí, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu aj.