ÚAP

Vytváření, zpracování a publikace dat územně analytických podkladů.

Pro státní správu a samosprávu vytváříme a publikujeme data – sledované jevy ÚAP. Územně analytické podklady, které jsou zdrojem při plánování rozvoje území a součástí územního plánování města, připravíme na klíč od získání mapových podkladů, přes jejich kompletaci a editaci, až po publikaci skrze náš geoportál.

Územně analytické podklady jsou základním plánovacím podkladem, v rámci kterého se sleduje a vyhodnocuje stav a vývoj území. Součástí těchto podkladů je také sledování ekonomických, demografických a sociálních aspektů daného území. Lze zde mj. analyzovat i stav životního prostředí, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu aj.

Vstup do aplikace

Zajistíme pro Vás:

  • Mapové podklady (katastrální mapy, základní mapy, ortofotomapy)
  • Aktuální seznam příslušných orgánů státní správy a dalších organizací, jejichž data mají být součástí ÚAP
  • Kompletaci a editaci všech dostupných geodat pro jednotlivé jevy ÚAP
  • Publikaci dat technické infrastruktury přímo v geoportálu (vč. pasportů)
  • Sběr geografických informací (z dostupných mapových zdrojů nebo přímo z terénu)
  • Zpracování textové části rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) včetně SWOT analýzy

Výhody ÚAP

  • Průběžná i jednorázová aktualizace na území ORP i kraje
  • Dlouholeté zkušenosti (stáli jsme u zrodu ÚAP v roce 2008)