aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací

Reference

MawisUtility

Aplikace MawisUtility se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

Ing. Stanislav Votruba
Ředitel sekce Správa energetického majetku
MawisGeodata

Firma Hrdlička nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

Ing. Václav Čechura
Specialista koncepce a strategie PS
MawisGeodata

Díky společnosti Hrdlička dnes máme k dispozici digitální historickou ortofotomapu z 30., 70. a 80. let minulého století, která velmi dobře slouží jak našim pracovníkům při analýzách rozvoje území našeho města, tak i např. studentům jako podklad pro jejich studium historie a územního rozvoje.

Ing. Jiří Fišer
Vedoucí odboru informatiky
MawisPhoto

Společnost Hrdlička nám představila aplikaci MawisPhoto přímo v terénu na naší stavbě: Buttulova. Následně jsme si nechali vyhotovit 3D model stavby (georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy), abychom měli zaznamenaný stav stavby pod povrchem. Díky tomu i zpětně víme, jak hluboko máme položené inženýrské sítě, jestli byly dodrženy základní normy, zda někde dochází ke křížení sítí… Tento dokument budeme využívat jako efektivní a přesný podklad pro další rozhodnutí např. v případě oprav. Se zaškolením i spoluprací jsme byli spokojení a v řešení MawisPhoto vidíme důležitou součást v dalším plánování stavebních úprav.

Ing. Jan Vlach
Vedení města Chotěboř
MawisUtility

Aplikace MawisUtility je jedinečným pomocníkem pro stavebníky, kteří na jednom místě naleznou potřebné prvotní informace o sítích technické infrastruktury na území dotčeném navrhovanou stavbou a mají možnost s některými vlastníky těchto sítí přímo z této aplikace komunikovat.

Vladimíra Helebrantová
Vedoucí technického oddělení
MawisPhoto

Za společnost EG.D jsme mezi prvními vyzkoušeli technologii MawisPhoto, která řeší efektivní řízení staveb, umožňuje dokumentaci stavby a jejích míst. Naši operátoři pro sběr dat v terénu byli firmou Hrdlička nejprve řádně proškoleni, díky tomu jsme měli možnost vyzkoušet různé metody snímkování. Nejčastější metodou dokumentace dat byl 3D model georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy, kdy je práce v terénu rychlá. Pouze natočíte video a můžete z výsledného 3D modelu odečítat délky a kubatury. Celkově jsme zdokumentovali na 80 staveb 4 různými metodami. Ke všem výsledným datům máme nyní přístup ve webové aplikaci a obecně dosahují 3. třídy přesnosti používané pro měření v katastru nemovitosti (dle vyhlášky o katastru nemovitostí). Technologie nám umožňuje kromě obrazového 3D záznamu skutečného stavu dokumentovaného místa, měření souřadnic, délek, ploch a objemů a tím kontrolu stavby na dálku. Služba je skvělá také na evidenci víceprací. Efektivněji a rychleji pomáhá jako podklad pro řešení oprav a poruch. Jako nespornou další výhodu celé technologie vnímáme to, že dokumentaci pro výše uvedené účely může provést kdokoliv na stavbě, kdo bude mít po ruce telefon s instalovanou aplikací.

Libor Straka
GIS project manager