Spouštíme novou knihovnu MAWIS geomatických nástrojů.

První dostupnou funkcí je Vyhledávání dotčených parcel katastru nemovitostí z RÚIAN.

‍Data v DGN/DWG výkresu promítne na katastr nemovitostí a vy rychle a hromadně získáte informace o dotčených, ale i sousedních parcelách. Výstupem jsou geometrie zasažených parcel a informace o pozemku, stavbách či jednotkách vč. odkazu do ČÚZK aplikace Nahlížení do KN pro získání informací o vlastnících.

Funkce v rámci Vyhledání dotčených parcel KN z RÚIAN:

Nepotřebujete již žádné další softwarové vybavení. Funkce je dostupná přes webovou aplikaci běžící ve vašem prohlížeči. Vyzkoušejte naše řešení a ušetříte čas i peníze.

Pro objednání 60denního DEMO účtu ZDARMA vyplňte formulář na webové stránce MAWIS Tools.

Přečtěte si naše další články