Nové rozhraní, které zjednoduší vaši práci, bylo spuštěno mezi službou UtilityReport a Pražská plynárenská Distribuce, a. s. (PPD). Nově se tak budou žádosti k existenci sítí automaticky odesílat přímo do vyjadřovacího systému tohoto správce!

Pokud budete žádat o vyjádření k projektové dokumentaci, bude potřeba vložit do přílohy projekt, na jehož základě vám bude vyjádření vydáno.

K níže uvedeným důvodům bude nutné správce PPD oslovit individuálně pomocí datové schránky (případně poštou), a to na základě výzvy, která vám bude po dokončení žádosti doručena na e-mail. Tuto informaci naleznete také v doplňkové informaci v aplikaci UtilityReport.

Jiné důvody (nákup/prodej nemovitosti apod.)
Územní řízení k dělení/scelování pozemků
Zjednodušené územní řízení k dělení/scelování pozemků
Územní řízení o ochranném pásmu
Veřejnoprávní smlouva
Zkrácené stavební řízení
Zpracování projektu / předprojektová příprava
Stanovení dobývacího prostoru
Povolení hornické činnosti
Pozemkové úpravy

Na rozšiřování automatického elektronického rozesílání žádostí usilovně pracujeme a budeme vás o nich pravidelně informovat.

Děkujeme vám za podporu.
Tým služeb MAWIS

Přečtěte si naše další články