Smlouvy, dokumenty a návrhy na vklad do katastru nemovitostí lusknutím prstu.

ContractSupport zjednodušuje tvorbu smluv, dokumentů a návrhů na vklad do katastru nemovitostí při inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání týkající se věcných břemen.

Aplikace zrychlí a zlevní uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí. Automatizuje generování správných textů do smluv o věcných břemenech a podporuje práci s daty katastru nemovitostí, čímž eliminuje možné chyby.

Mezi klíčové funkce aplikace patří:
• Pokročilá logika tvorby smluv
• Evidence více staveb najednou
• Propojení s katastrem nemovitostí
• Získávání informací z geometrických plánů
• Vygenerování smluv a dokumentů
• Vytvoření návrhů na vklad do katastru

Službu naleznete na webových stránkách www.contractsupport.eu. Pokud Vás aplikace zaujala, neváhejte se na nás obrátit.

Tým služeb MAWIS

Přečtěte si naše další články