Přihlášení

Jedinečná aplikace umožňující on-line sledování majetkoprávního projednávání věcných břemen. Tato aplikace v jednom okamžiku propojuje zpracovatele věcných břemen (mandatář) s vkladatelem (investor).