GeodataDistribution

Přístup k mapovým podkladům pro města i subjekty technické infrastruktury.

GeodataDistribution je služba, která slouží městům i subjektům technické infrastruktury pro zobrazení a distribuci prostorových dat, jako jsou například:

 • –  Digitální technické mapy (polohopis a inženýrské sítě)
 • –  Ortofotomapy
 • –  Katastrální mapy
 • –  Státní mapové dílo
 • – Trasy sítí
 • – Tématické mapy

Výhody pro města

 • Navigace v mapovém okně
 • Fulltextové vyhledávání nad adresními místy nebo definičními body parcel KN
 • Zobrazení mapových podkladů a tematických datových sad včetně legendy
 • Výdeje dat výřezem z definovaného zájmového území (např. výdeje z DTMM pro investiční akce města)
 • Možnost nastavení odlišných přístupů pro veřejnost a zaměstnance úřadu (zobrazované vrstvy, možnost stahování dat, přístup ke statistikám)
 • Monitoring přístupů a výdejů dat

Výhody pro subjekty TI

 • Navigace v mapovém okně
 • Fulltextové vyhledávání nad adresními místy nebo definičními body parcel KN
 • Zobrazení mapových podkladů a tematických datových sad včetně legendy
 • Výdeje dat výřezem z definovaného území (např. trasy sítí a spravované objekty)
 • Možnost nastavení odlišných přístupů pro zaměstnance subjektu a spolupracující projektanty (zobrazené vrstvy, možnost stahování dat, přístup ke statistikám)
 • Monitoring přístupů a výdejů dat