UtilityReport Premium

  • Podání žádosti na území: Česká republika
  • Max. velikost zájmového území: 10 km²
  • Max. počet zájmových území v žádosti: 10 polygonů
  • Max. počet vrcholů zájmového území: 160
  • Max. velikost přiložené přílohy: 8 MB
  • Ortofoto, záplavová území a další mapy: Ano
  • Nahrání zájmového území v DXF formátu: Ano
  • Definice zájmového území výběrem parcel: Ano
  • Seznam dotčených parcel s proklikem do katastru: Ano