aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací
Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Žádost o výmaz osobních údajů

HRDLIČKA spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/33
Praha 5, PSČ 155 00


Věc: ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný
………………………………………………………………………, nar. ……………………….., bytem: ………………………………………………………………………
tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)
žádám,
aby společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Správce“),

 • adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
 • webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
 • kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
 • e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

dle ustanovení čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazala veškeré osobní údaje, které se mne týkají a které správce zpracovává, a to z následujícího důvodu (níže vybrat důvod – nehodící se škrtněte):

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány /
 • odvolal/a jsem souhlas ke zpracování osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování /
 • vznesl/a jsem námitku proti zpracování, která byla opodstatněná /
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně /
 • správce je povinen osobní údaje vymazat dle platné právní úpravy Unie / členského státu, a to
  ……………………………………………………………………………………

V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dále žádám, aby Správce přijal veškeré dostupné kroky a technická opatření a aby tak bylo realizováno mé právo „být zapomenut“.
Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše / prostřednictvím e-mailu:

………………………………………………..

V ……………………………….. dne ………………………….

………………………………………………..
podpis

Dokument ke stažení v PDF.