aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací
Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář

V případě, že je Zákazník spotřebitel, má právo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186012227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“):

 • adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
 • webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
 • kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
 • e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

jej níže poučuje takto:

Zákazník spotřebitel bere na vědomí, že v rámci procesu nákupu služby (produktu) Společnosti udělil výslovný souhlas k jejímu splnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, když mu Společnost před uzavřením smlouvy sdělila, že v případě úplného poskytnutí služby pozbude právo na odstoupení od smlouvy.

Zákazníkem se rozumí příjemce Služby dodávané Společností, kterou získává od Společnosti za peněžní úplatu.

V souladu s ustanovením § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s výslovným souhlasem Zákazníka spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy Společnost sdělila, že v takovém případě nemá Zákazník spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek Zákazník spotřebitel bere na vědomí.

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

  1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, což je den, kdy Vám přišel na e-mail notifikační e-mail, že byla dokončena objednávka po uhrazení služby.

  1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Společnost formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo naskenovaným e-mailem na výše uvedené kontaktní údaje). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

  1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás v rámci dané transakce obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Vzorové Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory poskytovatele

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Číslo smlouvy: ……………………………………
Datum uzavření smlouvy /datum obdržení zboží: …………………………………………………………..
Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………………………………………..
Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………………………………………………
Místo připojení: ………………………………………………………………………………
Datum: ……………………………
……………………………………………………………………………….. Podpis spotřebitele
Pozn.: V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář kompletně v částech k tomu určených a odešlete na výše uvedenou adresu.