aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací
Zpět na všechny články
MawisGeoportal

K čemu je dobrá Digitální technická mapa ČR?

DTM ČR představuje obrovský krok vpřed v oblasti geodézie a územního plánování a její přínosy budou ve stavebním procesu nezastupitelné.

Projekt Digitální technické mapy České republiky (dále jen DTM) je obrovský. Největší v historii pořizování dat zaměřovaných skutečně geodety v terénu na území celé České republiky. Digitální technická mapa se stává projektem století. Nic rozsáhlejšího v oboru Geodézie zatím nebylo vybudováno.

Jak to však často bývá, i při tvorbě DTM se spěchalo a spěchá.

Soukromá sféra ve spolupráci s geodetickými firmami zvládla za 1,5 roku připravit základní data pro DTM.

Projekt DTM od začátku bojuje s řadou výhrad: 

  • K čemu nám bude DTM vlastně dobrá? 
  • Budou problémy s její budoucí údržbou! 
  • Bude docházet k nepřesnostem! 
  • Zatíží práci geodetů, kteří budou muset každá svá měření někam nahrávat! 
  • DTM bude dlouho nekompletní a některá data budou chybět! 

To všechno je sice pravda, ale všechny nevýhody systému DTM budou vyváženy obrovským přínosem – dostupností dat o inženýrských sítích novým, rychlým a široké veřejnosti srozumitelným a přístupným způsobem. Tato změna má potenciál opravdu zjednodušit a zrychlit stavební řízení a územní plánování. 

Vzniká něco, co ve světě nemá konkurenci. Jednotně. Pro celou republiku. Podobně jako máme unikátní digitální systém vedení informací o katastrálních parcelách, jejich vlastnících a věcných břemenech ve světě výjimečný a napřed jehož dostupnost a přehlednost nám může řada vyspělých zemí závidět, tak v případě DTM vzniká obdobný inovátorský projekt.

DTM ČR jednotnou formou zpřístupní data o poloze objektů dopravní a technické infrastruktury (např. kanalizacích, vodovodech, teplovodech, elektrických vedeních…) všem co se děje pod povrchem a není snadno vidět, a přesto výrazně ovlivňuje jakýkoliv stavební projekt a další rozvoj území.

Data DTM jsou připravována a budou v budoucnu vyžadována ve 3D tzn. obsahují i výšky, což přináší revoluci do stávajícího světa 2D map a výkresů inženýrských sítí.

DTM do stávajícího světa proprietárních datových formátů CAD systémů *.dgn, *.dxf, *.dwg…, které nemají jednotnou vnitřní strukturu reprezentace dat a datovou směrnici, přináší pořádek. Zavádí jednotný výměnný formát JVF DTM, který bude jednotný pro všechna data DTM a až se ho naučí uživatelé využívat, tak bude společným jazykem pro všechny subjekty: správce sítí, obce, kraje, projektanty, geodety a další včetně stavební veřejnosti. 

Síťaři budou muset svá data o poloze svých inženýrských sítí “ve svém zájmu” odtajnit veřejnosti pro stavební investiční činnost, takže by už nemělo docházet k usmažení bagristy, protože zrovna trefil kabel pod proudem, který v původní 2D dokumentaci byl nakreslený bez uvedené hloubky. 

Cílem projektu DTM ČR je urychlení přípravných částí stavebního řízení. Nikdo se už nebude moct vymlouvat, že nemá data. 

V digitální technické mapě je bude mít k dispozici pro území celé republiky. V jednotné podobě pro všechny kraje nezávisle na zvyklostech místního stavebního úřadu, nezávisle na podobě lokální městské či krajské DTM, jak byly v některých osvícených částech republiky vedeny samostatně. 

Všechny prvky, které v DTM jsou evidovány, mají vazbu na stavební procesy a územní plánování. 

Aktualizace dat v DTM je projektována jako povinná součást kolaudačních řízení a stejně jako se teď pořizují geometrické plány, budou pro potřeby aktualizace DTM stavebníci pořizovat geodetické zaměření i pro přípojky inženýrských sítí. 

Dokud se zaměřená data pro aktualizaci DTM neodešlou do DTM kraje, nedojde ke splnění podmínky pro kolaudaci stavby. 

Co se zatím neví, je to, jak moc bude v reálu stát údržba dat DTM. To se ukáže teprve časem. 

V Mawisu samozřejmě DTM a její data intenzivně řešíme. 

Geoportál jsme od začátku vymýšleli jako univerzální nástroj pro práci s 

  • Digitální technickou mapou – zobrazení a správa kompletní digitální technické mapy dle požadavků DTM ČR, 
  • Inženýrskými sítěmi subjektu – dopravní i technická infrastruktura vlastníka s podporou vyjadřování k sítím, 
  • Pasporty majetku – data evidencí na jednom místě, ke kterým snadno připojíte dokumenty, smlouvy i fotky, 
  • Katastrem nemovitostí – pokročilé funkce a vyhledávání nad daty katastru nemovitostí,
  • Specializovanými podkladovými mapami – všechny objekty vaší sítě je možné zobrazovat v kontextu dalších informací, ortofotka, mapa záplavových území, 3D model povrchu a další a další.

Abyste viděli, jak jednoduché to v Mawisu bude, tak se podívejte na naše Youtube video o Geoportálu, ve kterém ukazuji, jak celý proces práce s daty bude vypadat.

Za tým Mawisu Láďa Bláha 

POZVÁNKA: do konce června chystáme další webináře o Mawis službách a účastníme se různých akcí. Pojďte se na nich potkat ✋ Eventy 

Více podobných článků

Ukázat více