V dubnu 2016 proběhlo zpřesnění územní působnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Při podání žádosti pomocí služby UtilityReport dojde k automatickému vyhodnocení, zda je SŽDC dotčeným subjektem, nebo ne. Zpřesnění nyní kopíruje ochranné pásmo dráhy a zároveň respektuje i polohu některých sítí ve správě SŽDC, které od tělesa dráhy odbočují.

Přečtěte si naše další články