Správce Čeps a.s. od 1. 1. 2021 mění způsob podávání žádostí o vyjádření k plánované výstavbě a spouští vlastní elektronickou podatelnu. Pro uživatele UtilityReport se nic nemění a žádosti podané službou budou nadále předávány elektronicky a jejich příjem skrze naši službu je tedy beze změny.

Subjekt E.ON Distribuce, a.s. se od 1. 1. 2021 přejmenuje na EG.D, a.s.
V návaznosti na tyto změny nebude v prvním týdnu nového roku z technických důvodů E.ON vydávat vyjádření. Žádosti bude možné vytvořit, ale subjektu se předají až po opětovném spuštění (předpokládáme od 6. 1. 2021).

Tým služeb MAWIS

Přečtěte si naše další články