Žiadosť o vyjadrenie k existencii technickej infraštruktúry

Mesto Brezno podporilo nasadenie služby UtilityReport, ktorá umožňuje hromadné vytvorenie žiadostí o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí. Všetkým dotknutým správcom inžinierskych sietí systém vygeneruje žiadosť a vybraným správcom priamo elektronicky odošle. Žiadosti sú v súlade s platnou legislatívou a obsahujú všetky informácie potrebné pre vystavenie vyjadrenia správcu.

Službu je možné využiť zdarma zo sekcie Verejný prístup.

Pred použitím aplikácie odporúčame užívateľom prečítať si návod na použitie: vyhotovenie žiadosti.

Verejný prístup