UtilityReport

Žádejte hromadně o vyjádření k existenci sítí a začněte stavět!

Stavíte a potřebujete vyjádření od subjektů k existenci technické infrastruktury? Díky této jedinečné službě si můžete ulehčit mnohdy zdlouhavé, těžkopádné  a administrativně náročné úkonů a vyřešit tak celou agendu spojenou s podáním žádosti o vyjádření pomocí jednoho webového formuláře z pohodlí domova či kanceláře.

Služba UtilityReport po vyplnění formuláře vygeneruje seznam subjektů technické infrastruktury a připraví pro ně plnohodnotné žádosti ve formátu PDF. Subjektům, umožňující elektronický příjem žádostí od služby UtilityReport, se žádosti zároveň odešlou. Zbývajícím musíte žádost doručit svépomocí.

Výhody pro veřejnost

 • Vytvoření žádosti pro subjekty technické infrastruktury.
 • Odeslání online žádost / Vygenerování žádosti ve formátu pdf.
 • Výrazná úspora času – vyplňování jednoho formuláře místo několika.
 • Podpora uživatelů – Zákaznické centrum

Výhody pro správce

 • Získání pasivní ochrany technické infrastruktury.
 • Jednotná evidence žádostí.
 • Redukce manuálně vystavených vyjádření – automatické odbavení vyjádření.
 • Přesná lokalizace – souřadnice obvodu zájmové oblasti žadatele a odpovídající podkladové mapy.
 • Interoperabilita – možnost zasílání žádostí ve výměnném formátu pro zápis do spisové služby, případně informačního systému správce.

Výhody pro města / kraje

 • Moderní řešení v duchu eGovernmentu / Smart City.
 • Získání přehledu o subjektech technické infrastruktury působících na daném území.
 • Jednotné místo pro vytvoření žádosti.
 • Zkvalitnění služeb občanům.