Chceme, aby naše služba UtilityReport reflektovala nové trendy a odpovídala současnému komfortu uživatelů on-line služeb, a proto aktuálně pracujeme na celkové úpravě stávající aplikace pro podávání žádostí.

 

V předešlých letech jsme se zaměřili na vývoj rozhraní (propojení) se správci a přístupy do služby přes kraje. Z důvodu časové náročnosti přípravy těchto prací neproběhla zatím celková úprava aplikace, která je sama náročným procesem, a proto jsme se na ni rozhodli primárně zaměřit v letošním roce.

 

„Plánované změny spočívají nejen v úpravě designu aplikace, ale také v přidání dalších funkcionalit, které přinesou nové možnosti při užívání aplikace. Nově bude také možný on-line nákup i prodloužení užívání služby, čímž se výrazně zkrátí proces nákupu služby. Uživatelé budou mít na výběr z několika různých druhů nabídek služby UtilityReport tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich potřebám a frekvenci užívání služby. Samozřejmostí bude i responzivní design, díky kterému bude možné používat aplikaci pohodlně na různých zařízeních,“ upřesňuje Ing. Vladimír Lhoták, technický ředitel společnosti HRDLIČKA (provozovatel služby UtilityReport).

Inspirací pro úpravy nám byly především podněty a připomínky od uživatelů, které jsou pro nás důležité. Proto budou v rámci nové služby UtilityReport zapracovány níže uvedené funkcionality:

 

 

Věříme, že úpravy, na kterých právě pracujeme, přinesou zvýšení pohodlí našich zákazníků a lepší přehlednost a orientaci v jednotlivých polích aplikace. Budeme rádi i za případné další náměty a připomínky ke službě UtilityReport.

Přečtěte si naše další články