aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantisearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkeryoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

Vážení uživatelé, z provozních důvodů dojde 22. 9. 2023 od 16:00 k odstávce portálu MAWIS včetně všech aplikací. Spuštění aplikací předpokládáme 23. 9. 2023 v 9:00. Omlouváme se za případné komplikace. Tým služeb MAWIS

Geoportál a pasporty

Geoportál je online webová mapová aplikace pro vizualizaci, publikaci, správu a sdílení geodat ve 3D. Geodata poskytují komplexní prostorové informace, zvyšují efektivitu řízení, spoří čas zaměstnanců.

Přístup do aplikace
Vstup do Geoportálu

Geoportál je mapová aplikace pro vizualizaci, publikaci a sdílení geodat.

  • Interní uživatelé vzájemně sdílí aktuální informace v kanceláři i v terénu. Využívají nástroje podle přidělených rolí.
  • Veřejnost může prohlížet vybrané části dokumentace bez přihlášení přímým odkazem z vašich stránek.

Pasporty jsou efektivním nástrojem pro správu a údržbu majetku samospráv pomocí v GIS aplikaci.

Výhody služby

Služba MawisGeoportal nabízí přehledné a jednoduché zobrazení a správu geodat včetně jejich uložení v cloudu. Prostorová data jsou zpracována a ve formě tematických vrstev mohou být následně zobrazena také veřejnosti. To vše v on-line prostředí, v němž jsou geodata vždy aktuální a ihned k dispozici.

  • Navigace v mapovém okně
  • Fulltextové vyhledávání nad adresními místy nebo definičními body parcel KN
  • Zobrazení mapových podkladů a datových sad včetně legendy
  • Navigační okno s malým měřítkem
  • Komunikace s IS DTM ČR
  • Zobrazení dat sítí technické infrastruktury, pasportů
  • Zobrazení 3D modelů a BIM
  • Možnost přizpůsobení potřebám konkrétního zákazníka

V případě dotazů vám ráda pomůže zákaznická podpora portálu MAWIS +420 251 618 458.

Beroun

Bezbariérové město

Vstoupit do aplikace

Písek

Ochrana obyvatel

Vstoupit do aplikace

Plasy

Pozemkové úpravy

Vstoupit do aplikace

Nové Strašecí

Územní plán

Vstoupit do aplikace

Humpolec

Územně analytické podklady

Vstoupit do aplikace

Nabízené pasporty

Místní komunikace

Kategorizace dle zákona o provozu pozemních komunikacích Údaje o kategorii, třídě, druhu, čísle, názvu, typu, šířce, délce, stavu, počtu mostů atd. Ve formě liniového grafu komunikací nebo včetně jejich přesného plošného vymezení

Dopravní značení

Obsahuje atributy ke stanovišti svislého dopravního značení dle vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích: druh tabule (dopravní značky), pořadí, materiál, stav, provedení

Mobiliář obce

Zahrnuje lavičky, odpadkové koše, pytlíky pro psy, reklamy, květináče, dětská hřiště, pískoviště s informacemi o jejich stavu materiálu, způsobu umístění.

Hřibitov

Informace o hřbitově, skupině hrobů, hrobovém místě a zemřelých s možností provázání na obecní evidenci s přehledem uhrazených a neuhrazených poplatků.

Tříděný odpad

Zahrnuje jednotlivá kontajnerová stání s informacemi o jejich rozlišení podle druhu třídění, způsobu místění, kapacitu jednotlivých kontejnerů.

Zeleň

Evidence obecní zeleně a informace o její údržbě – evidence provedených zásahů Obsahuje stromy, keře, živé ploty, aleje, záhony, skupiny stromů, keřů a dřevin Využití nejpřesnějších mapových podkladů Zajistíme detailní dendrologického hodnocení stavu dřevin

Veřejné osvětlení

Informace o bodových i liniových objektech – rozvaděčích, světelných místech, rozvodech v rámci jednotlivých okruhů. Tématické sestavy – např. světelná místa dle rozvaděčů nebo světelné zdroje dle typu, možnost tvorby vlastních sestav, celkový příkon okruhu atd. Možnost lokalizace dle čísla světelného místa

Miroslava Kubíčková

odborná konzultantka služeb portálu MAWIS

Napište mi Mirka

This field is for validation purposes and should be left unchanged.