aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantisearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

Geoportál a pasporty

Přístup do aplikace
Vstup do Geoportálu

Geoportál je online webová mapová aplikace pro vizualizaci, publikaci, správu a sdílení geodat ve 2D i 3D.

Cloud. Geodata na jednom místě připravená pro GIS analýzy;

Čas a efektivita. Nástroj připravený pro denní řízení a rozhodování;

Vizualizace. Data a mapové podklady o územní v širších souvislostech;

Pasporty. Nástroje pro vedení přehledu o vašem majetku a dokumentacích v digitální podobě.

MawisGeoportál umožňuje zobrazovat a prohlížet DTM jednotlivých krajů společně s daty Vašich sítí, pasportů a ÚAP včetně zobrazení podkladových map (ortofotomapa, katastrální mapa, RÚIAN, základní mapy atd.).

Výhody služby

Služba MawisGeoportal nabízí přehledné a jednoduché zobrazení a správu geodat včetně jejich uložení v cloudu. Prostorová data jsou zpracována a ve formě tematických vrstev mohou být následně zobrazena také veřejnosti. To vše v online prostředí, v němž jsou geodata vždy aktuální a ihned k dispozici.

  • Navigace v mapovém okně
  • Fulltextové vyhledávání nad adresními místy nebo definičními body parcel KN
  • Zobrazení mapových podkladů a datových sad včetně legendy
  • Navigační okno s malým měřítkem
  • Komunikace s IS DTM ČR
  • Zobrazení dat sítí technické infrastruktury, pasportů
  • Zobrazení 3D modelů a BIM
  • Možnost přizpůsobení potřebám konkrétního zákazníka

V případě dotazů Vám ráda pomůže zákaznická podpora MAWIS +420 251 618 458.

Beroun

Bezbariérové město

Vstoupit do aplikace

Písek

Ochrana obyvatel

Vstoupit do aplikace

Plasy

Pozemkové úpravy

Vstoupit do aplikace

Nové Strašecí

Územní plán

Vstoupit do aplikace

Humpolec

Územně analytické podklady

Vstoupit do aplikace

Nabízené pasporty

Místní komunikace

Kategorizace dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Údaje o kategorii, třídě, druhu, čísle, názvu, typu, šířce, délce, stavu, počtu mostů atd. Ve formě liniového grafu komunikací nebo včetně jejich přesného plošného vymezení.

Dopravní značení

Obsahuje atributy ke stanovišti svislého dopravního značení dle vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích: druh tabule (dopravní značky), pořadí, materiál, stav, provedení.

Mobiliář obce

Zahrnuje lavičky, odpadkové koše, pytlíky pro psy, reklamy, květináče, dětská hřiště, pískoviště s informacemi o jejich stavu, materiálu, způsobu umístění.

Hřbitov

Informace o hřbitově, skupině hrobů, hrobovém místě a zemřelých s možností provázání na obecní evidenci s přehledem uhrazených a neuhrazených poplatků.

Tříděný odpad

Zahrnuje jednotlivá kontejnerová stání s informacemi o jejich rozlišení podle druhu třídění, způsobu umístění, kapacity jednotlivých kontejnerů.

Zeleň

Evidence obecní zeleně a informace o její údržbě – evidence provedených zásahů. Obsahuje stromy, keře, živé ploty, aleje, záhony, skupiny stromů, keřů a dřevin. Využití nejpřesnějších mapových podkladů. Zajistíme detailní dendrologické hodnocení stavu dřevin.

Veřejné osvětlení

Informace o bodových i liniových objektech – rozvaděčích, světelných místech, rozvodech v rámci jednotlivých okruhů. Tematické sestavy – např. světelná místa dle rozvaděčů nebo světelné zdroje dle typu, možnost tvorby vlastních sestav, celkový příkon okruhu atd. Možnost lokalizace dle čísla světelného místa.

Miroslava Kubíčková

odborná konzultantka služeb portálu MAWIS

Napište mi Mirka

This field is for validation purposes and should be left unchanged.