UtilityReport

  • Zájmové území: Celá Česká republika
  • Max. velikost 1 zájmového území: 100.000 m²
  • Max. velikost všech zájmových území: 100.000 m²
  • Max. počet zájmových území v žádosti: 3 polygony
  • Max. počet vrcholů zájmového území: 100
  • Max. velikost přílohy: 6 MB

Popis vybraného balíčku