UtilityReport Premium

  • Max. velikost 1 zájmového území: 10 km²
  • Max. velikost všech zájmových území: 10 km²
  • Max. počet zájmových území v žádosti: 10 polygonů
  • Max. počet vrcholů zájmového území: 160
  • Max. velikost přílohy: 8 MB
  • Uložení a nahrání území ve formátech: JSON, DXF

Popis vybraného balíčku