V rámci zlepšování služby e-UtilityReport byla zprovozněna lokalizace dle parcel na celém území ČR. Žadatelům se tak ulehčí vyhledání dané lokality.

Přečtěte si naše další články