Beroun

Geodata Distribution je služba pro všechny města a obce, které se rozhodly zpřístupnit svoje mapové podklady přes internet. Část mapových podkladů je zveřejněna k prohlížení pro nejširší veřejnost. Jedná se nejčastěji o územní plány, mapy čísel popisných, katastrální mapy, ortofota a mapy podrobného polohopisu na území města. Tyto mapové podklady mohou  být doplněny o další tématické mapy, které má město zpracované. Pověření pracovníci městského úřadu mají diferencovaně, dle rozsahu  práv daných uživatelskými účty, k dispozici další mapové podklady. Tyto mapové podklady je možno stahovat a následně ihned využít jako podklad pro projekční a další práce související s investiční činností města. Díky tomu, se výrazně zkracuje doba získání potřebných mapových podkladů, a tím se také výrazně urychluje zpracování předprojektové a projektové přípravy. Služba je provozována pomocí technologie MAWIS, která byla vyvinuta a je provozována společností  HRDLIČKA spol. s r.o., jednou z největších společností se zaměřením na komplexní geodetickou činnost ve střední Evropě.

Upozornění

V případě problémů se zobrazením v Ineternet Explorer 10 a 11 využijte tohoto návodu. Nastaveni kompatibilního zobrazení pro IE

Veřejný přístup