UtilityReport

  • Podání žádosti na území: Česká republika
  • Max. velikost zájmového území: 100.000 m²
  • Max. počet zájmových území v žádosti: 3 polygony
  • Max. počet vrcholů zájmového území: 100
  • Max. velikost přiložené přílohy: 6 MB
  • Ortofoto, záplavová území a další mapy: Ne
  • Nahrání zájmového území v DXF formátu: Ne
  • Definice zájmového území výběrem parcel: Ne
  • Seznam dotčených parcel s proklikem do katastru: Ne