Sleva!

MawisTools

Knihovna geomatických služeb

  • Vyhledání dotčených parcel katastru nemovitostí z RÚIAN – spuštěno
  • Statistika obsahu CAD výkresu (prvky, atributy, počty) – spuštěno
  • Vyhledání dotčených parcel a půdních bloků z LPIS – spuštěno