Dokončení registrace

Pro ověření emailu musí být zadán token